Planer 2023

Planer 2023

Vi planerar att para Zol igen till sommaren, mer info kommer senare.

Vi tar inte emot några förfrågningar förrän ev valpar är födda.